Clemens G. Arvay

https://www.clemensarvay.com/

Clemens G. Arvay, jest austriackim biologiem i autorem wielu bestsellerów. Studiował Ekologię Krajobrazu i Stosowane Nauki o Roślinach w Wiedniu i Grazu. Jego praca koncentruje się na relacji człowiek-natura, skupiając się na korzyściach zdrowotnych wynikających z kontaktu z roślinami, zwierzętami i krajobrazami.

Naukowe zainteresowania

Arvay opowiada się za eko-psychosomatycznym spojrzeniem na człowieka i rozumie ludzki organizm rozciągnięty poza jego powierzchnię skóry i zintegrowany z kompleksowym funkcjonalnym kręgiem z naturą. Jego celem jest stworzenie eko-psychosomatyki jako ogólnie przyjętej, interdyscyplinarnej nauki, w której ścisła współpraca obejmuje biologię, medycynę, psychologię i nauki społeczne.
Arvay jest członkiem znanego austriackiego Forum Science & Environment (Forum austriackich naukowców zajmujących się ochroną środowiska) .

ZAPISZ SIĘ