dr Philipp Katumba

Dr med. Philipp Katumba – studia medyczne ukończył na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Lwowskiego na Ukrainie, gdzie mieszkał z babcią. Po jej śmierci w 1994 roku przeniósł się na Wydział Medyczny Uniwersytetu w Zurychu, gdzie przystąpił do egzaminu państwowego. Do 2006 roku kształcił się w różnych szpitalach w Szwajcarii, robiąc specjalizację w zakresie medycyny ogólnej (chorób wewnętrznych).

Już w trakcie studiów zachwycił się medycyną integracyjną. Dlatego zainwestował dużo czasuw dodatkowe szkolenia takie jak Tradycyjna Medycyna Chińska (TMC), akupunktura su jok, hipnoza według Miltona Ericksona oraz kształcenie w zakresie medycyny psychosocjalnej i psychosomatycznej (CAS).

Już jako nastolatek Philipp Katumba interesował się różnymi cechami ludzkiego organizmu oraz ich możliwymi związkami z psychiką i chorobami. W trakcie studiów medycznych fascynowały go wykłady na temat wywiadu z pacjentem w medycynie wewnętrznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zurychu wygłaszane przez prof. dr. med. Wilhelma Vettera. Na pierwszym planie nie była tylko rozmowa wraz z ustaleniem objawów, ale w przeważającej mierze wygląd zewnętrzny oraz indywidualna osobowość poszczególnych pacjentów. Przeświadczenie, że medycyna zawsze najpierw powinna troszczyć się o indywidualną jednostkę, nie skupiać się tylko na chorobie skłoniło Philippa Katumbę do różnych dodatkowych szkoleń w zakresie medycyny komplementarnej i biopsychospołecznej. Przekonał się, że już we wczesnym stadium choroby indywidualne symptomy można rozpoznać prostymi metodami takimi jak diagnostyka pulsowa lub wzrokowa.

Podczas spotkania z Natale Ferronato, znanym szwajcarskim lekarzem-naturopatą, Philipp Katumba po raz pierwszy zapoznał się z patofizjonomiką.

Dr Katumba kieruje Sihlmed, Centrum Medycyny Integracyjnej zatrudniającym ponad 30 pracowników. W gabinecie wciąż potwierdza swoje doświadczenia, że choroby można rozpoznać na twarzy już we wczesnym stadium, co też umożliwia indywidualne zastosowanie medycyny prewencyjnej.

ZAPISZ SIĘ