dr James DiNicolantonio

https://twitter.com/drjamesdinic

Dr James DiNicolantonio naukowiec zajmujący się badaniami nad układem krążenia w Saint Luke’s Mid America Heart Institute. Autor i współautor ponad 200 publikacji medycznych oraz redaktor naczelny czasopisma British Medical Journal’s (BMJ) Open Heart. Ponadto członek rady redakcyjnej czasopism medycznych, w tym Progress in Cardiovascular Diseases.

ZAPISZ SIĘ