Marco Mencagli

https://www.sperling.it/autori/marco-mencagli

Marco Mencagli jest absolwentem studiów rolniczych i od 25 lat pracuje w zawodzie. Specjalizuje się w projektowaniu i utrzymaniu parków miejskich oraz prywatnych ogrodów, a także ścieżek i obiektów użytkowych w rezerwatach i obszarach chronionych.

ZAPISZ SIĘ