Miriam Schaufler

https://www.xing.com/profile/Miriam_Schaufler

Miriam Schaufler – jest dyplomowanym psychologiem i ekotrofologiem. Od 2013 roku prowadzi własną praktykę jako samodzielny terapeuta żywieniowy. Oprócz doradztwa i terapii indywidualnych, organizuje również kursy i wykłady, a przede wszystkim pisze książki na tematy związane z żywieniem. Od 2017 roku działa w Centrum Zdrowia w Eggelsbergu.

ZAPISZ SIĘ