dr Nicole Moshfegh

Dr Nicole Moshfegh jest psychologiem w David Geffen School of Medicine na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA), gdzie prowadzi psychoterapię i weryfikacje psychodiagnostyczne w zakresie zaburzeń związanych ze snem, lękami i traumą. Jest również adiunktem na Pepperdine University w Graduate School of Education and Psychology oraz posiada uprawnienia psychologa klinicznego i medycznego. Ukończyła staż kliniczny i stypendium postdoktorskie na UCLA, a także uzyskała tytuł doktora i magistra psychologii klinicznej na Pepperdine University. Obecnie prowadzi prywatną praktykę w Los Angeles, w Kalifornii.

ZAPISZ SIĘ