Ronnie Cummins

jest założycielem i dyrektorem Stowarzyszenia Konsumentów Żywności Organicznej (OCA), organizacji non-profit zrzeszającej ponad dwa miliony konsumentów amerykańskich, celem której jest strzeżenie standardów organicznych i promowanie zdrowego, sprawiedliwego i regeneratywnego systemu produkcji żywności, rolnictwa i handlu. Jest również członkiem komisji nadzorującej Regeneration International oraz meksykański oddział OCA – Vía Orgánica.

ZAPISZ SIĘ