Steffen Guido Fleischhauer

Steffen Guido Fleischhauer jest absolwentem inżynierii planowania krajobrazu. Wykłada na uniwersytetach i licznych kolegiach w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Prowadzi wykład pt. „Jadalne dzikie rośliny” na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Zurychu, Uniwersytecie Nauk Stosowanych Weihenstephan i Uniwersytecie Edukacji St. Gallen. Ponadto od wielu lat zbiera doświadczenia w dziedzinie odżywiania roślin dziko rosnących w Europie Środkowej. Wydawaje czasopismo Wildpflanzen-Magazin.

ZAPISZ SIĘ