dr Susan E. Brown

https://es4-life.com/doctors-comments/

Dr Susan E. Brown – jest antropologiem medycznym oraz certyfikowanym dietetykiem. Jako klinicystka, badaczka i założycielka kieruje ośrodkiem Centre for Better Bones w Syracuse. Prowadzi liczne badania oraz szkolenia na temat odwrócenia skutków osteoporozy oraz uczy jak korzystać z naturalnego, holistycznego programu regeneracji kości.

ZAPISZ SIĘ