dr Wolfgang A. Simon

http://www.modern-books.com/mb-author/wolfgang-simon/

Dr Wolfgang A. Simon – przez wiele lat prowadził badania biochemiczne dotyczące stresu oksydacyjnego, enzymów regulujących metabolizm oraz metod terapii przeciwcukrzycowej.

ZAPISZ SIĘ