Cara Wheatley-McGrain

https://www.facebook.com/mindfulgut/?ref=page_internal

Cara Wheatley-McGrain jest założycielką organizacji The Mindful Gut UK, trenerką uważności i współczucia oraz konsultantką edukacyjną. Od 20 lat zajmuje się niesieniem pomocy osobom cierpiącym na IBD i IBS. Cara prawie straciła jelito grube. Po wyjściu ze szpitala postanowiła nawiązać bardziej uważną i silniejszą relację ze swoim układem trawiennym. Ostatnie dwie dekady spędziła na kultywowaniu autentycznego podejścia do uważnej, współczującej i intuicyjnej opieki nad jelitami – obecnie dzieli się swoją wiedzą w zakresie samoopieki i holistycznego uzdrawiania z osobami doświadczającymi krótko- i długotrwałych objawów IBS i IBD. Cara oferuje warsztaty rozwijające miłość do jelit oraz szerzące wiedzę na temat związku łączącego kondycję układu pokarmowego i zdrowie psychiczne.
Cara mieszka z mężem Davidem i psem o imieniu Isla Mae. Prowadzi rodzinną działkę, na której można ją spotkać w większość weekendów.

ZAPISZ SIĘ