Prof. dr Florian Überall

https://www.herbig.net/seiten/produktdetails-buch/product/2830/Ess-Medizin%20f%C3%BCr%20dich/

Prof. dr Florian Überall studiował mikrobiologię i biochemię na Uniwersytecie Leopolda Franzensa w Innsbrucku. Od 2000 roku jest lekarzem dyplomowanym we wszystkich dziedzinach biochemii medycznej. Zajmuje się badaniami nad diagnostyką molekularną nowotworów oraz biochemią żywienia w Centrum Chemii i Biomedycyny (CCB) Uniwersytetu Medycznego w Innsbrucku. Jest założycielem i prezesem Centrum Informacyjnego Medycyny Tybetańskiej, Nature Est Health oraz Natest Naturstofftestung & Consulting GmbH in Telfs. Przez 6 lat był członkiem Rady Doradczej TAM ds. Tradycyjnych Azjatyckich Systemów Medycznych Federalnego Ministerstwa Zdrowia w Wiedniu.

ZAPISZ SIĘ