dr Richard P. Brown

http://www.breath-body-mind.com/richard-brown-md.php

Dr Richard P. Brown jest profesorem nadzwyczajnym psychiatrii klinicznej w Columbia University College of Physicians and Surgeons, gdzie uzyskał dyplom lekarza w 1977 roku. Ukończył studia psychiatryczne i stypendium w dziedzinie psychobiologii i psychofarmakologii w New York Hospital w Cornell University Medical College. Jest laureatem licznych nagród oraz autorem ponad 100 artykułów naukowych, autorem i współautorem książek o leczeniu farmakologicznym, badaniach klinicznych oraz komplementarnych i integracyjnych metodach leczenia w psychiatrii.

ZAPISZ SIĘ